Van materiaal naar oefenstof
 
(Advertentie)
Profiel
profile

Andre Gilara Onderwijs in samenhang Links - teksten overnemen? Graag met bronvermelding.


Contactformulier

Beste collega,

 

Deze Yurls pagina is een verzameling van rekenonderdelen ondergebracht in leerlijnen.

De indeling is gebaseerd op de referentieniveaus rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

 

Extra oefeningen

Op het internet staan veel extra oefeningen. Deze oefeningen staan op deze site en kunnen al vervolg gebruikt worden na een materiaallesje.

 

Het is een aanvulling en kan naast iedere methode gebruikt worden.

 

Andre Gilara

Leerkracht montessori basisonderwijs

Voorjaar 2018

Er zijn slechts enkele sites die inzicht geven in het montessori rekenen. Daarbij wordt geen koppeling gelegd tussen de kerndoelen, tussendoelen en referentiekaders.

Ook de opleidingen krijgen minder tijd om de materialen uit te leggen. Dit betekent dat de kennis bij een beperkt aantal mensen blijft.

 

Om meer mensen te laten kennis maken met de kracht van de montessorimaterialen heb ik deze site ontwikkeld. 

 

Uiteindelijk is mijn bedoeling om een koppeling te maken met kosmische educatie.

 

----------------

Doelstellingen samengevat

Inzicht geven in de montessori rekenleerlijnen.

- Montessorirekenmaterialen in de 21 eeuw plaatsen.

- Combinaties laten zien met de referentiekaders.

- Hulpmiddel voor de montessorileerkracht

- Combinaties met bestaand digitaal materiaal

- Combinaties maken met Kosmische educatie door heldere leerlijnen

 

Doelgroepen

- Leerkrachten montessoribasisscholen

- Studenten

- Belangstellenden

 

Onderzoek Montessori rekenen | A. Ruissen

Montessorimaterialen

Om rekenkundige begrippen te laten ervaren/ visualiseren gebruikt het montessorionderwijs montessorimateriaal.

Deze materialen zijn krachtige hulpmiddelen om kinderen tot rekeneninzicht te laten komen.

 

Door het invoeren van referentiekaders is het van belang dat het materiaal geijkt wordt aan deze kaders. Deze Yurlspagina is een aanzet voor deze verandering.

Het ontwikkelingsmateriaal is een onderdeel van de voorbereide omgeving. Met een voorbereide omgeving wordt een krachtige, uitdagende leeromgeving bedoeld die zodanig is ingericht dat het kind uitgedaagd wordt om te leren.

 

Het materiaal biedt geen 'inhoud' maar een 'ordening'.

 

Het materiaal voldoet aan de volgende eigenschappen:


  • zelfwerkzaamheid
  • controle van de fout
  • isolatie van de eigenschap
  • aantrekkelijk
  • beperking
  • opklimming in moeilijkheid

 

Bron:

Montessori concreet (1979)

Annemarie Moorman

 

(Advertentie)

Deze Yurlspagina was in eerste instantie bedoeld als een algemene rekenpagina. De komende tijd wordt het aangepast aan het montessori-onderwijs.

 

In de leerlijn is het materiaal het uitgangspunt (afhankelijk van de leerstijl van het kind). In de verwerkingsfase (de vierde trap) kan een methode ingezet worden.

 

In de loop van de tijd zijn veel digitale materialen online gezet. Als extra materiaal kan dit ingezet worden. Suggesties kunt u op deze pagina vinden.

 

 

Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

A. Moorman: Montessori concreet

Fotomateriaal: Nienhuis Montessori