Montessori en Getal & Ruimte JR
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

RW 01 Getallen en bewerkingen
RW01.1 Getallen
RW01.2 Bewerkingen

RW 02 Verhoudingen
RW02.1 Verhoudingen

RW 03 Meten en meetkunde
RW03.1 Meten
RW03.2 Vorm en ruimte
RW03.3 Rekenen in meetkunde
 
RW 04 Variabelen, verschijningsvormen en formules
RW04.1 Verbanden, verschijningsvormen, vergelijken
RW04.2 Speciale verbanden
 
 

RW 05 Data, statistiek en kans
RW05.1 Kansen en kansverdeling (combinatoriek)
RW05.2 Data en statistiek (gegevens grafisch ordenen)
 
RW 06 Veranderingen en benaderingen
RW06.1 Veranderingen (aantallen toe- en afname)
RW06.2 Benaderingen (schatten)

RW 07 Gereedschap en technologie gebruiken
RW07.1 Gereedschap en technologie gebruiken om het rekenen te verlichten (rekenmachine)
 
RW 08 Wiskundig probleem oplossen
RW08.1 Wiskundig probleem oplossen (handelen, analyseren en formeel oplossen) via een stappenplan. 
 
RW 09 Abstraheren
RW09.1 Abstraheren tot denkobjecten (getallen en meetkundige vormen) Samenhang breuken, procenten, decimale getallen – van schaal naar verhouding
 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
(Advertentie voor leraar of ouder)

RW 10 Logisch redeneren
RW10.1 Logisch redeneren (beweringen begrijpen en toetsen aan de werkelijkheid)
Redeneringen worden formeler. (+, - , :, x, gebruik van haakjes)
 
RW 11 Representeren en communiceren
RW11.1 Gebruik maken van wiskundige begrippen, formuleringen

RW 12 Modelleren
RW12.1 Situaties m.b.v. schematische voorstelling beschrijven. 

RW 13 Algoritmisch denken
RW13.1 Leren van vast volgordes van instructies

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)