Montessori en Getal & Ruimte JR
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De fundamentele kwaliteiten richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassinggerichte benadering van rekenen.

 

De streefkwaliteiten bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde.

 

  • Fundamenteel niveau wordt aangeduid met F.
  • Streefniveau wordt aangeduid met S.

 

Er zijn voor rekenen voor zowel de fundamentele als streefkwaliteit drie niveaus beschreven.

 

Bron

De volgende opbouw wordt gehanteerd:

 

  1. Getallen
  2. Verhoudingen
  3. Meten en Meetkunde
  4. Verbanden

 

Ieder onderdeel kunt u onderverdelen in:

-Notatie, taal en betekenis

-In verband brengen

-Gebruiken

 

(Advertentie)

Elk domein is bij rekenen opgebouwd uit de onderdelen:

 

Notatie, taal en betekenis

 

Hierbij gaat het om de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties en om het gebruik van wiskundetaal.

 

Met elkaar in verband brengen

 

Hierbij het gaat om het verband tussen begrippen, notaties, getallen en dagelijks spraakgebruik.

 

Gebruiken

 

Hierrbij het gaat om rekenvaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen.

 

(Advertentie)
(Advertentie)

Paraat hebben

-Kennis van feiten en begrippen

-Reproduceren

-Routines

-Technieken

 

Functioneel gebruiken

-Kennis van een goede probleemaanpak

-Toepassen

-Gebruiken binnen en buiten het schoolvak

 

Weten waarom

-Begrijpen en verklaren van concepten

en methoden

-Formaliseren

-Abstraheren en generaliseren

-Blijk geven van overzicht

 

(Advertentie)