Montessori en Getal & Ruimte JR
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

 

Leerlijn

De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

 

Leerlijn

(Advertentie)

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

 

Leerlijn

De leerlingen leren structuur en samenhang van

  • aantallen
  • gehele getallen
  • kommagetallen
  • breuken
  • procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

 

Leerlijn

De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

 

Leerlijn

(Advertentie)

De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.

 

Leerlijn

De leerlingen leren handig

  • optellen
  • aftrekken
  • vermenigvuldigen en
  • delen

 

Leerlijn

De leerlingen leren

schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.

 

Leerlijn

De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.

 

Leerlijn

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

 

Leerlijn

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

 

Leerlijn