Montessori en Getal & Ruimte JR
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Streefdoelen groep 1-2

 

Veel aandacht besteden aan gecijferdheid en wiskundige oriëntatie


• Gerichte aandacht besteden aan tellen en getalbegrip


• Aan het einde van groep 2:
- kennen kinderen de cijfersymbolen
- kunnen kinderen tot 20 tellen
- kunnen kinderen vanaf een gegeven getal verder tellen
- kunnen kinderen terugtellen vanaf 10
- kunnen kinderen de buurgetallen noemen van getallen tot 20


• Problemen in de rekenontwikkeling zien aankomen en tijdig ingrijpen

 

Bron: Rekenen kan iedereen

Streefdoelen groep 3

 

• Tijdig signaleren en ingrijpen


• Zwakke rekenaars meer instructie en oefentijd geven


• Aan het einde van groep is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd

Streefdoelen groep 4

 

Start elke rekenles met een automatiseringsoefening van 5 – 10 minuten


• Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 100


• Medio groep 4 is het optellen en aftrekken tot twintig geautomatiseerd


• Eind groep 4 kunnen kinderen vlot optellen en aftrekken tot 100


• Extra tijd en instructie voor zwakke rekenaars bieden

 

Bron: Rekenen kan iedereen

(Advertentie)

Streefdoelen groep 5

 

Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 1000


• Gerichte aandacht voor het ontwikkelen en expliciet aanleren van
vermenigvuldigstrategieën


• Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd

(Advertentie)
(Advertentie)

Streefdoelen groep 6 t/m 8

 

Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in groep 3, 4 en
5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van vermenigvuldiging


• Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als breuken,
kommagetallen, verhoudingen en procenten


• Ruime aandacht voor elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, verhoudingen
en procenten


Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars langdurig zelfstandig werken.


• Gebruik het tweede half jaar van groep 8 om hiaten in de rekenvaardigheden van kinderen
weg te werken, en om kinderen gericht voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet
onderwijs


• Maak voor zwakke rekenaars keuzes. Maak voor deze leerlingen gebruik van de minimumdoelen

(Advertentie)