Montessori en Getal & Ruimte JR
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Zintuiglijk materiaal

Rode stokken


Rekenstokken

 • Tellen tot 10


Telbakjes

 • Oefenen van het tellen
 • Combinatie cijfer en hoeveelheid
 • Begrip 0

 

Cijfers en fiches

 • Cijfer en hoeveelheid
 • Volgorde van de cijfers
 • Even en oneven

 

Kralentrapjes

Doel: optellen en aftrekken tot de 100

 

Getalrekken 10-20

Naam, hoeveelheid en symbool 11 t/m 19 


Getalrekken 10-100
Naam, hoeveelheid en symbool 10 t/m 99

 

Honderdbord

Inoefenen en inzicht van de plaats van de getallen

 

Korte kettingen | kralenrek

 • Inoefenen van tellen
 • Sprongsgewijs tellen
 • kwadraten

 

Vermenigvuldigbord

Aanbieden van de tafels t/m 10

 

Pythagorasbord

Inoefenen van de tafels

 

Deelbord

Delingen waarbij het deeltal niet groter is dan 81 en deler niet groter dan 9.

 

Lange kettingen | kralenrek

 • Inoefenen van tellen
 • Sprongsgewijs tellen
 • kwadraten en kubussen

 

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

Gouden materiaal

 • Leren van het tientallig stelsel
 • Combineren hoeveelheid-symbool (getalkaarten)
 • Bewerkingen

 

Fichesspel

 • Vier bewerkingen in meer abstracte vorm leren.

 

Klein telraam

 • Getalwaarde tot 9999
 • Optel- en aftreksommen tot 9999
 • Met wisselen en zonder wisselen
 • Overgang naar standaardprocedure + / -

 

Groot telraam

 • Getalwaarde tot 10.000.000 
 • Optel- en aftreksommen tot 10.000.000
 • Met wisselen en zonder wisselen
 • Overgang naar standaardprocedure + / -

 

Groot vermenigvuldigbord

 • Maken van grote vermenigvuldigingen
 • Overgang naar standaardprocdure op papier

 

Deelbak

 • Maken van grote delingen
 • Overgang naar standaardprocedure op papier

 

(Advertentie)